Beskrivende agenda

Ingen kurs, trening eller oppfølging vil gi effekt innen kommunikasjon om ikke de ansatte ønsker at det skal bli slik. Holdning er grunnlaget for all utvikling, og for meg er dette en grunnleggende faktor for en kultur. Dette gjelder både for bedriften, avdelingen eller den enkelte som skal delta i opplæringen. Derfor begynner jeg gjerne med denne modulen først i opplæringen, i alle fall deler av den. De ulike delene kan presenteres slik:

 

 • Vi ser på bedriftens eller avdelingens strategier, ønsket profil, kjerneverdier og målsetninger. Modulen er laget for å støtte disse og for å oppnå at kunden eller samarbeidspartnere oppfatter dette.
 • 3 grunnbegreper for holdninger. Disse tar utgangspunkt i 3 kjendiser jeg har møtt som har gjort et stort inntrykk på meg og som er omskrevet litt for å gi ønsket effekt. Begrepene kan brukes av dere i etterkant i for eksempel avdelingsmøter.
 1. Sosial kompetanse
 2. Høvding eller indianer
 3. Utvikling eller avvikling
 • Komfortsonen. Hva menes med komfortsonen, og hva gjør det med utvikling av kommunikasjonskompetanse?
 • Vaner. Hvor lang tid tar det å endre en kommunikasjonsvane?
 • Vindu og speil.
 • Workshop på profil, og hvordan oppnå den?
 • Arbeidsmiljø. Jeg måler et arbeidsmiljø i langs to akser.
 1. Harmoni. Trivsel på jobb
 2. Dynamikk. Effektivitet på jobb
 • Vi lager trivselsregler for å oppnå både harmoni og effektivitet
 • Workshop på hvordan kjerneverdier og bedriftens strategi og målsetninger spiller inn på de punktene vi har gjennomgått

Jeg har laget et ferdig konsept for modulen, som vi tilpasser raskt ulike bransjer og bedrifter. Punktene i agendaen er stort sett de samme og metodikken er lik.