Kulturforskjeller

Kulturforskjeller

Jeg har arbeidet i mange ulike land, og i flere internasjonale firmaer. Det har gitt meg en flott innsikt i kulturforskjeller og hvordan få ulike kulturer til å arbeide best mulig sammen. Jeg har arbeidet med mennesker fra landene: Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Spania, England, Tyskland, India, Sri Lanka, Japan, USA, Estland, Litauen, Latvia, Russland og Finland. Blant annet har jeg hatt ansvaret for kulturdelen i oppbyggingen av kundesenter i Litauen over en periode på 3,5 år, og har siden samarbeidet med The Lituanian Chamber of Commerce. Jeg har samarbeidet med ulike kulturer i bedrifter som Storebrand, Lindorff, Santander, IFS, Mamut (Visma), Posten, ColorLine, Wallenius Wilhelmsen, Nordea, Runway og IF… med flere.

 

Å få ulike kulturer til å samarbeide er en stor utfordring, men kan gi svært gode resultater om man er bevisst og tar hensyn til ulikhetene. Man kommer langt med interesse og respekt for andre kulturer, men man bør bruke ressurser for å sikre et godt resultat. Jeg har satt sammen egne kulturprogrammer, og på en innsiktsfull og humoristisk måte kan man ufarliggjøre kulturforskjeller og få ut synergier av dem.

 

En tilnærming er å først gi en liten historisk gjennomgang av landene, og så vise til hvorfor kultur har utviklet seg forskjellig. Neste steg er å bruke dette «Business-Smart», for å gjøre samarbeidet godt og effektivt. Business-Smart vil si å integrere kulturforskjeller i felles opplæring innen temaer som salg, samarbeid, kundeservice, produksjon eller kulturbygging. Et verktøy som kan brukes er CulturalNavigator, sammen med kunnskapene i deres bedrift og mine erfaringer.

 

Hvis dere er interessert kan vi ta et møte hvor jeg presenterer hva jeg har gjort innen kulturforskjeller, og så utarbeider vi et program for å få ulike kulturer til å samarbeide best mulig.

 

Kultur er ikke bra eller dårlig, kun forskjellig!