Relasjonsbygging og smalltalk

Her arbeider jeg med personer som møter mennesker i salg-, kunde- og relasjonssammenhenger. De må ønske å bli bedre på å skape et godt førsteinntrykk og å skape og opprettholde en god relasjon. Jeg fokuserer på det uformelle i møtet som ikke omhandles i selve møte- og salgssituasjonen.

 

·         Hvordan gi et positivt inntrykk av seg selv og det man representerer?

·         Førsteinntrykk - hva er viktig?

·         Hilseteknikker og kunsten med å huske navn

·         Smalltalk - hva kan man si, og hva sier man ikke?

·         Balansen mellom å lytte og snakke

·         Hvordan komme videre fra første møte?

·         Hva er en god forretningsforbindelse? Hva skal jeg gi og hva kan jeg kreve?

·         Nettverksbygging og utnyttelse av nettverk

·         Sosiale medier nye kanaler for relasjonsbygging

·         Tips og triks på seminarer

·         Feedback - hvordan gi og hvordan ta imot?

 

Vanskelige samtaler

Dette temaet blir oftest gjennomført som et seminar på 3 timer. Det har som mål å tilføre deltakerne kunnskap og ferdigheter i å gjennomføre gode samtaler og å gi tilbakemeldinger. Hvordan ta seg tid til å rose, tørre å ta opp vanskelige situasjoner, kunne gi konstruktiv kritikk når endret atferd er ønskelig, samt å håndtere egne følelser i en samtale er stikkord.

 

Jeg tar blant annet opp disse temaene:

 • Hva er en samtale?
 • Manipulering og hersketeknikker. Hvordan kjenne de igjen og hva kan du gjøre når du blir utsatt for slike teknikker?
 • Hvordan unngå å bli fanget i egne oppfatninger?
 • Hvordan forberede en vanskelig samtale og få effekt ut av den? Forslag til teknikker og ulike samtalestyringer.
 • Feedbacktrening: hvordan ta imot og gi både ros og ris? Konkret teknikk.
 • Hvordan gjennomføre “gode” samtaler, også i vanskelige situasjoner?
 • Hvordan gi konstruktiv kritikk?
 • Hvordan tolker vi andre mennesker? (din verden er ikke den samme som min verden.)
 • Hvordan håndtere egne følelser i en samtale? 
 • Teori om kommunikasjon
 • Hva betyr kroppsspråket?

Hersketeknikker og manipulasjon

Siden jeg har dysleksi, så kan jeg en del om hersketeknikker og manipulering. Både fordi jeg har brukt disse i min oppvekst for å komme gjennom skolen, og fordi jeg har blitt utsatt for mange slike teknikker selv. 

Dette kurset skal gi innblikk i tre forhold:
1. Hva er hersketeknikker og manipulering?
2. Hvordan kjenne igjen manipulering og hersketeknikker?
3. Hva kan man gjøre når man blir utsatt for manipulering eller hersketnikker? Hva kan man gjøre når man ser andre bli utsatt for de samme teknikkene?

Vi bruker alle slike teknikker, og det synes jeg er helt normalt. Jeg kaller det for hersketnikker og manipulering når de blir brukt mye, bevisst eller ubevisst. Jeg har fått veldig mange personlige tilbakemeldinger på dette kurset, spesielt fra lærere, ledere med personalansvar, selgere og ikke minst fra politikere.

Har du opplevd at en god idè bare forsvant i et møte, og du ikke helt forstod hvorfor...

Har du opplevd at noen tar bort din selvtillit...

Har du opplevd at du først lang tid etter et møte forstod hva som egentlig skjedde...

Har du opplevd at andre blir utsatt for hersketeknikker eller manipulering og lurte på hvordan du skulle reagere?

Har du grudd deg til å ta opp noe med en kollega eller leder fordi du er usikker på reaksjonsformen deres og dermed resultatet av samtalen...

Myke verdier

Disse temaene er også populære som innslag i møter, kick-off, fester og bryllup eller som avslutning av andre konsepter for å lage en "høydare".
* Forføringsteknikker. Fra 6 teknikker til helt konsept  på 30 minutter pluss trening.
* Skikk og bruk på samlinger. Mange samlinger holder en for lav kvalitet i kundebehandling. Hvordan få dine kunder til å trives best mulig sammen med deg og dine kollegaer?
* Populær på fest. Hva skal til for å bli populær på fest?
* Åpent landskap, kontorlandskap og eget kontor. HVordan få til et effektivt arbeidsmiljø?
* Holdninger. 3 begrep som kan brukes til å definere en holdning. Sammen med klassiske teorier som vindu og speil, hvordan endre vaner og klassiske uttrykk som "høyde under taket" med flere, ser vi på hvordan utvikle gode holdninger i en avdeling eller arbeidsplass. Suksesshistorier og skytsengel er to andre teknikker jeg også har gode erfaringer med.
* Kultur. Vi ser på kulturforskjeller i en bedrift, mellom avdelinger, med samarbeidspartnere og kunder og mellom mange ulike land som Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England og de baltiske landene. Tenk på de store forskjellene som er mellom salg og produksjon og Norge og Sverige:)

Andre konsepter innen disse temaene:

Jeg har også holdt hele og deler av kurs med disse emnene:

·         Small-talk

·         Skikk og bruk på seminarer

·         Hvordan bli populær på fest

·         Forføringsteknikk

·         Sosiale medier og nettverksbygging

·         Retorikk

·         Kulturbygging i bedrifter

·         Konfliktløsing

·         Jeg er MOUSE (Microsoft Office User Specialist) sertifisert i Datakortet (Word, Excel, PowerPoint)