Dette er et kurs som blir veldig forskjellig avhengig av hvor mye tid man kan bruke. Grunnen til det er at tid bestemmer hvor mange oppgaver som kan gjennomføres. Disse oppgavene og deres kvalitet og treffsikkerhet er det som avgjør kvaliteten på kurset og utbyttet av det. Det er ekstra spennende når man kan bruke reelle kunder i deler av treningen, gjerne med video og feedback.

 

 

Teorien som brukes handler om blant annet:

·         Hva er en forhandling og hensikten med forhandlinger

·         Ulike forhandlingsstrategier

·         Gode forhandlingsteknikker

·         Hva kjennetegner gode forhandlere?

·         Hva kjennetegner mindre gode forhandlere?

·         Verktøyet kjøreplan og simulatorteknikker (handlingsrom)

·         Bruk av tid og avtaleteknikker

·         Tilpassede forhandlinger med læringspunkt. Både forberedte og uforberedte. Her er tre vanlige vinklinger:

1.    Hvordan holde oversikt over mange detaljer, agenda og fremdrift. Prestisje, kjøreskjema og struktur.

2.    Er den løsningen du ønsker best for begge parter? Kjøpssignaler og delløsninger. Maksimering av muligheter.

3.    Hva om du og kunden har helt ulike utgangspunkt og "verdener"? Hvem styrer forhandlingen?

·         Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid

·         Tilpasset møteledelse

·         Tilpasset presentasjonsteknikk

·         Tilpasset samtalestyring

·         Tilpasset kommunikasjon (hvordan tyde kroppsspråk)

·         Fallgruver i forhandlinger

·         Closing-teknikker

·         Hvordan avsløre løgn?

·         Hersketeknikker og manipulering

·         Tips, triks og gode referanser for videre lesing

·         Mange oppgaver, workshoper og diskusjoner med LÆRINGSPUNKT

 

Det er disse læringspunktene som gjør kurset så bra.

 

En god start kan være å kjøre forhandlingsspillet RED OR BLUE eller tilsvarende. Det er morsomt, gir gode diskusjoner i etterkant og gjør gruppen mer komfortabel.

 

I dette kurset er jeg helt avhengig av å ha en motivert gruppe som ønsker å dele kunnskap og være ute av sin komfortsone.