Se litt mer om salg i mine foredrag for forskningsparken:
http://forskningsparken.no/StartupGuiden/

Dette er egne konsepter og skreddersøm.
* Salgsledelse. Strukturer og verktøy for å bli en god salgsleder
* Salgsstruktur. Hvordan øke en selgers resultat ved hjelp av enkle verktøy, effektiv tidsbruk og riktig struktur
* Første inntrykk og hilseteknikker. Gir du et godt førsteinntrykk? Har du hilst på en person og glemt navnet?
* Nettverksbygging. Tips og triks for å bygge gode nettverk som gir verdi. Innkludert sosiale medier
* Møtebooking. Fortsatt er møtebooking det temaet som er vanskeligst for de fleste selgere. Spesielt innen cc - cold calls

NYHET:
Jeg fikk et oppdrag for 7 selgere som skulle gå over 4 måneder. De fikk også en sertifisering til slutt om alle mål ble nådd.


Steg 1

Vi laget en struktur for møtebooking med teorifundament. Dette ble innført i en aktivitetsløype med rapporteringsskjema. De fikk i oppgave å nå sine mål i løpet av en seks ukers periode, men flere aktiviteter som jeg gjennomførte

Steg2

Steg to var et seminar over to dager. Første dag inneholdt teori og øving med presentasjonsteknikk, kommunikasjon og møteledelse. Siste dag besto av teori om forhandlingsteknikk og vi gjennomførte to gode øvinger.

Steg 3

Deretter innførte vi en treningsperiode over 3 uker hvor de skulle gjennomføre ulike oppgaver i kun reelle situasjoner hos kunder. Vi brukte også mye sambesøk, feedback og rapporteringsoppfølging. Alle aktiviteter var i aktivitetsløypen vi hadde utarbeid.

Steg 4

Vi brukte to dager som en test på selgerne. Gjennom treningsperioden booket vi møter med potensielle kunder som ønsket å være med å gi feedback til selgerne. De fikk bakgrunnsinformasjon og oppgaver som vi vet er vanskelige for selgere. Så gjennomførte selgerne et reelt møte som ble videooverført til meg og en referansegruppe med gode selgere. Feedback ble gjennomført skjematisk fra kundene direkte etter hvert møte. Så ble det feedback fra referansegruppen og til slutt feedback en-til-en fra meg. Jeg styrte all feedback.

Resultatene var veldig gode:

  • Alle mål om møter med eksisterende kunder ble nådd.
  • 75% av målene om møter med nye kunder ble nådd
  • Individuelle handlingsplaner ble laget for hver selger basert på feedback
  • Alle årsbudsjetter ble nådd.