Jeg har jobbet mye med sentralbord og resepsjon og holder egne kurs tilpasset denne yrkesgruppen. Ofte blir disse funksjonene nedprioritert fra bedriftens side eller oversett og glemt. Det er imidlertid en kunst å ha et godt sentralbord og en profesjonell resepsjon. Dette er en stor ressurs og viktig for bedriftens profil og kundekontakt.

 

I dette kurset ser jeg på gode rutiner og samarbeid med andre.

 • Service og holdning – du er bedriftens førsteinntrykk.
 • Lær å håndtere mange oppgaver på samme tid.
 • Lær hvordan du kan markedsføre deg og din viktige jobb.

 

Kurset retter seg mot personer som jobber på sentralbord og resepsjon, og som ønsker å perfeksjonere sin rolle. Du lærer om kommunikasjon og service, og det legges vekt på hvordan du kan markedsføre din viktige rolle i organisasjonen.

 

Disse emnene er blant dem jeg fokuserer på:

 • Holdning og profil
 • Telefonteknikk
 • Kommunikasjon og samtalestyring
 • Talemåte, ord og uttrykk
 • Markedsføring av sentralbord og resepsjon
 • Tilgjengelighet i bedriften
 • Organisering av resepsjonsområder
 • Stress og håndtering av stress
 • Tekniske hjelpemidler

 

Kurset har en god blanding av teori og praktiske øvelser, og det er positivt om deltakerne kan bidra med ulike eksempler fra sin hverdag.

 

 

Kommentarer

23.06.2016 08:32

Cathrine Lill Broch

Hei Oddvar,
Takk for sist på Color Line, Reiseseminar.
Ønsker mer info om Sentralbord/Resepsjon foredraget.