Modul 6 Stressmestring

Etter å ha holdt et kurs i Vilnius, hovedstaden i Litauen, sa en ung, dynamisk og dyktig leder til meg: Oddvar, jeg forstår alt hva du sier om telefonteknikk. Mitt problem er at jeg ikke får det til når jeg blir stresset..

Det ble en a-ha opplevelse for meg. Stressmestring!

 

Formen på stressmestring er ofte slik:

  • Verktøy: Personlig utviklingsplan
  • Bevisstgjøring av stressmønster
  • Hvordan utvikle teknikker for å motvirke stressmønster
  • Multitasking vs task switching
  • Tidsstyring og prioritering (haster/haster ikke, viktig/ikke viktig)

 

Jeg holder to kurs i stressmestring.

Et kurs bruker teoriene til Hogan Assessment system. Flott teori som passer spesielt godt for de som liker DISC, PAPI, MBTI, Master og andre verktøy innen adferdsteorier. Her er det selvinnsikt på hva slags stressmønster man har, hva som "trigger" de og utviklingsråd for å beherske stresstendensene. Mange ansatte i nøkkelposisjoner velger denne formen.

 

Det andre kurset bruker mindre teori, er mer praktisk rettet og er basert på erfaringer fra ulike kundesenter jeg har jobbet med. Hva er det som stresser oss? Hvordan forebygge stress? Hva gjør andre kundesentre? Hvordan kan vi motvirke stress hos oss. Dette er et konsept med mye eierskap og mange workshoper. Spesielt passer dette for de som føler de har for mange arbeidsoppgaver og gjerne samtidig. Mange av disse sitter også i åpent landskap med mye støy og mange forstyrrelser rundt seg.

 

En agenda kan se slik ut (det er mange workshoper i denne agendaen):

·         Hva er stress?

·         Eksempler på hva stress kan være

·         Hva skjer når vi blir stresset?

·         Hvorfor blir vi stresset?

·         Hvordan reagerer vi på stress?

·         Hvordan bli bevisst på egen reaksjon på stress

·         Stressmestringsteknikker

o   Pusteøvelser

o   6-trinnsmetode mot stress

o   Arbeidsmiljøet og dets påvirkning

o   Avreagering

·         Tips og teknikker fra kursholder