Hvordan utvikle seg som kontormedarbeider?

Å arbeide som kontormedarbeider

Kontormedarbeideren er ofte sett på som selve maskineriet i en bedrift. De sørger for at produksjon, salg og administrasjon/ledelse får jobbe mest mulig effektivt. En effektiv og positiv kontormedarbeider er en stor ressurs for bedriften og setter ofte premisser for arbeidsmiljøet og bedriftskulturen.

 

Kurset passer for de som jobber med administrasjon, back-office, kontorarbeid, regnskap, og produksjon av saker/dokumenter, kort sagt kontormedarbeidere med ulike typer oppgaver.

 

I dette kurset fokuserer jeg på følgende:

 • Lær hvordan du kan takle en stressende hverdag med komplekse oppgaver
 • Oppnå bedre gjennomslag på møter og annen kommunikasjon internt
 • Lær å kommunisere bedre skriftlig - med vekt på e-post
 • Oppnå bedre arbeidsmiljø og trivsel

 

Agenda

Service, kommunikasjon og kundebehandling:

 • I en stressende hverdag kan man bli oppfattet som mindre kundevennlig enn man føler at man er. Hvordan kommunisere godt internt med kollegaer og andre avdelinger?
 • Kroppsspråk, bruk av aksepter og stemmebruk
 • Klagebehandling
 • Telefonteknikk
  • Tips og råd om kommunikasjon på telefon.

 

Endringer og utvikling

 • Hvorfor blir ofte kontormedarbeidere oppfattet som lite endringsvillige?
 • Hvordan takle dette til organisasjonens beste?
 • Lojalitet til strategi og beslutninger.

 

Møtedeltakelse

 • Hvordan bli involvert i møter og øve på å delta med sine meninger?
 • Hvordan bli hørt? Litt presentasjonsteknikk
 • Komfortsone og gjennomslagskraft
 • Tips og triks

 

Stressmestring

 • Kontormedarbeidere har ofte en stressende arbeidshverdag med mange oppgaver, frister og måltall
 • Hvordan gjenkjenne stress og mestre den?
 • Tidsstyring og multitasking
 • Hvordan si nei?

 

Teknisk utstyr

 • Headsett
 • Pult og stol
 • Litt om hva arbeidsmiljøloven sier om arbeidsplassen

 

Skriftlig kommunikasjon

 • Tips for god kommunikasjon gjennom skriftlige medier med vekt på e-post

Arbeidsmiljø

 • Dynamikk og harmoni
 • Noen morsomme teknikker for å styrke arbeidsmiljø og deltakelse i møter

 

I løpet av en innholdsrik dag ønsker vi å gå gjennom ulike teknikker, verktøy og skape selvinnsikt, for å kunne bli oppfattet som en pådriver for bedriftskultur og utvikling. Vi legger opp til en kombinasjon av teori, forelesning og workshoper/diskusjoner i gruppen. Man bør også sette av tid til å gå gjennom konseptet så raskt som mulig i etterkant av kurset, og det er ønskelig at du lager deg en handlingsplan for hva du ønsker å trene på for å utvikle deg. Det er sjelden at en kontormedarbeider mangler faglig kompetanse, så på denne dagen vil vi fokusere på ulike vinklinger på kommunikasjon.