Det å engasjere en forsamling er en kunst, og det er mange måter å gjøre dette på. I tillegg så har man som regel en hensikt som man ønsker å selge inn til forsamlingen. Man bruker presentasjonsteknikk i mange ulike settinger som i møter, i diskusjoner, i forhandlinger, i vanskelige samtaler, i salg og i ulike former av kurs, opplæring og seminarer.

 

Jeg jobber med mange ulike emner innen presentasjonsteknikk. Det er blant annet:

·         Grunnleggende teknikker for engasjement, nervøsitet, gode strukturer, behandling av spørsmål, hjelpemidler og forberedelse

·         Videregående teknikker. Praktisk arbeid med ferdige presentasjoner og kvalitetssikring av dem

·         Hjelpemidler. Hvordan bruke ulike hjelpemidler på en slik måte at det fremmer hensikten vår

·         Oppfølging og treningsprogram for presentasjonsteknikker

·         Coaching over tid

·         Retorikk

 

En agenda for 6-10 personer over to dager kan se slik ut:

·         Innledning om presentasjonsteknikk, nervøsitet og øving

·         9 teknikker for å styre engasjement

o   Stemmebruk

§  Volum

§  Tonefall

§  Hastighet og pauser (inkludert teknikk for å ta bort eh-lyder)

o   Bruk av øyne

§  Blikk

§  Vandring

§  Mimikk og aksepter

o   Kroppsspråk

§  Bruk av hender

§  Bruk av føtter

§  Holdning

·         Strukturer for presentasjoner, til bruk i salg, informasjon, taler og innledninger av møter. Vi ser både på struktur for innledning og to strukturer for selve innholdet (informativt og selgende)

·         Behandling av spørsmål og ulike teknikker for å svare på spørsmål

·         Bruk av ulike medier inkludert PowerPoint

·         Forberedelser, feedback, bruk av notater og ulike tips og triks

·         Presentasjoner, fra 4 til 5 presentasjoner pr deltaker med feedback og evt filmgjennomgang

·         Tips til hvordan øve og bli god på teknikkene vi har arbeidet med

 

I tillegg får du et konsept som du kan bruke etter kurset til refleksjon, trening og feedback.